Gelijktijdige vergrijzing en ontgroening op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Nu de voorraden bij de meeste groothandels en winkels beginnen te slinken, dient er weer te worden geproduceerd. Hiermee is er tevens voorzichtig behoefte aan gekwalificeerd personeel. Nederland zal echter in de loop van 2011 te maken krijgen met de gevolgen van een gelijktijdige vergrijzing en ontgroening op de arbeidsmarkt.

Dit wordt veroorzaakt door een uitstroom door pensionering van de babyboomgeneratie (geboren tussen ’45 en ’55) en een geringere instroom van een nieuwe generatie. Dat zal voelbaar worden op de arbeidsmarkt. Een markt die traditioneel als de economie inzakt als eerste klappen krijgt in de vorm van ontslagrondes, maar ook het als eerste merkt als de economie zich weer herstelt. De geschiedenis heeft aangetoond dat zodra de economie aantrekt, de strijd om het talent is begonnen. Alle reden voor ondernemingen en instellingen om juist nú na te denken over het werven van talent. Zodra de schaarste toeslaat kunnen er situaties ontstaan zoals die van rond de eeuwwisseling. Waar arbeidscontracten werden getekend bij de autodealer en er vakantietripjes of ballonvaarten werden aangeboden voor de kersverse manager en zijn of haar partner.

Op February 11, 2011