Grey power en de vitale 50-plusser

Volgens een bekend spreekwoord komt de ouderdom met gebreken. Maar niet alleen komen die gebreken op steeds latere leeftijd, zelfs als er gebreken zijn, laten de meeste ouderen zich daardoor niet uit het veld slaan. Nu we ouder worden en langer gezond blijven, komt de discussie op gang of het nog wel logisch en wenselijk is om de traditionele pensioengerechtigde leeftijd te handhaven.

Inmiddels is door de Nederlandse overheid besloten die te verhogen van 65 naar 67 jaar. Daarover is heel wat afgeklaagd. Het zou reëel zijn om toe te groeien naar een pensioenleeftijd van 75 jaar. 75 is het nieuwe 65! Dit schrijft de Leidse hoogleraar ouderengeneeskunde prof. dr. Rudi Westendorp in zijn boek ‘Oud worden zonder het te zijn’. Al een aantal jaren geleden stelden de New Yorkse econoom Warren Sanderson en de Weense demograaf Sergei Scherbov dat we anders moeten gaan denken over leeftijd. Niet het aantal geleefde jaren is van belang, maar het aantal jaren dat iemand nog te leven heeft.

Waarom komt die 50-plusser dan zo moeilijk aan een nieuwe baan? De vooroordelen over oudere werknemers zijn legio. Ze zouden niet alleen duur zijn, maar ook minder productief, digibeet, minder vlot als gevolg van de generatiekloof en vaker ziek zijn. Zelfs de behoeftepiramide van Maslow wordt erbij gehaald om die 50-plusser te weren. Dit achterhaalde idee is voor een groot deel simpel te weerleggen met feiten. De 50-plussers zijn gemotiveerder, emotioneel stabieler, minder vaak ziek en weten vaak meer van nieuwe technologie dan je zou vermoeden. Volgens nieuw onderzoek is de 50-plusser een regelrechte aanwinst op de werkvloer!

Uit vele andere onderzoeken waaronder die van dr. Sjeira de Vries van TNO blijkt klip en klaar dat tegenwoordig iemand van 60 net zo vitaal, zowel geestelijk als fysiek, is als iemand van 45 vroeger. Je moet in feite 15 jaar van de kalenderleeftijd aftrekken. Omdat een carrière gemiddeld in periodes van 7 jaar verloopt voordat men wat losser op zijn stoel komt te zitten; heb je nog 3 werkgevers te gaan als je 50 jaar bent. Dit gegeven vraagt om een totaal andere mindset en visie op werkgelegenheid van de werkgevers! En dan te bedenken dat de helft van de Nederlanders 50-plus is in het jaar 2018.

Op May 29, 2015