Een krappe arbeidsmarkt en toch talent aantrekken

Hoe kun je toch Talent aantrekken in een krappe arbeidsmarkt? De krapte op de arbeidsmarkt in Zuid-Oost Brabant is weer verder gestegen sinds afgelopen jaar. Momenteel neemt Zuid-Oost Brabant nu landelijk de 2e plaats in waar krapte het hardst wordt gevoeld. Koploper met de grootste krapte is al jaar en dag de provincie Zeeland. Hier zijn relatief veel bedrijven gevestigd in relatie tot het aantal inwoners en beschikbare medewerkers. Eén en ander bleek gisteren uit een presentatie over de arbeidsmarkt van uitkeringsinstantie UWV.

Moeilijk vacatures zelf in te vullen door werkgevers

Voor werkgevers is het moeilijk om (zelf) vacatures ingevuld te krijgen. Het betreft vooral vacatures voor: ingenieurs, metaalbewerkers, kwaliteitsmedewerkers, (onderhoud)monteurs, ICT-programmeurs en chauffeurs in de logistieke sector

Met genoemde branches en functies houdt het echter niet op, want in de meeste andere sectoren is het niet veel beter. De economische groei is vooral ook zichtbaar middels groeiende uitgaven in de toeristische sector en in de horeca. Ondanks hier veel ambulante functies worden ingevuld als bijbaantje door scholieren en studenten is ook hier de krapte duidelijk voelbaar als het gaat om koks en professionele horecamedewerkers.

Je zou zeggen dat werkzoekenden het voor het uitzoeken hebben bij 15 tot 20 vacatures per 10 ingeschreven werkzoekenden.

Moeilijk- en Mogelijkheden voor langdurig werklozen

Voor diegenen die echter al lang staan ingeschreven als werkzoekende spelen vooral ook zaken mee als leeftijd en onvoldoende of niet passende scholing/opleiding. Gelukkig gaan steeds meer werkgevers alsnog de voordelen inzien van een “oudere werknemer”. Frans Vonk (zie zijn profiel op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/fvonk/) heeft enkele jaren geleden al via LinkedIn een lijst ter beschikking gesteld met meer dan 50 voordelen bij het in dienst nemen van een “oudere werknemer”. Deze lijst werd tijdens de crisis door hem, op verzoek, vooral toegestuurd aan oudere werkzoekenden, ter ondersteuning van hun argumenten bij de moeizame sollicitaties. Deze argumenten worden vandaag de dag vooral door hem (als Recruiter) gebruikt om ook werkgevers te overtuigen hun kijk op “oudere werknemers” te herzien. De lijst is voor werkzoekenden nog steeds op te vragen.

Scholing

Zoals bekend sluiten functie-eisen voor banen en de aantoonbare kwaliteiten van langdurig werkzoekenden onvoldoende op elkaar aan. Door de grote uitstroom aan werklozen van de afgelopen jaren is voor het resterende aanbod aan banen dan ook een intensievere aanpak nodig met scholing en ondersteuning, signaleert ook het UWV. Werkgevers kunnen hierin een belangrijke rol spelen bij de selectie van nieuwe medewerkers, door niet uitsluitend/vooral af te gaan op de hard-skills. Middels de juiste opleidingen/trainingen en cursussen is kennis immers relatief snel op peil te brengen.

Banengroei in 2019

Ook volgend jaar zal de banengroei in de regio Zuid-Oost Brabant naar verwachting bovengemiddeld zijn. In de regio Eindhoven zou het aantal banen dit en volgend jaar met bijna 13.000 stijgen tot 281.000. In Helmond-De Peel wordt een groei met 4.000 verwacht tot 105.000 aan het einde van 2019. Dus voor deze regio ontstaat een totaal vacatureaanbod van bijna 400.000 banen! Is dit een probleem, of vormt dit mogelijk een uitdaging?

Vacatures met wat hulp wel in te vullen!

Wij weten uit eigen ervaring dat het voor werkgevers moeilijk is om (zelf) vacatures ingevuld te krijgen. Onze opdrachtgevers zoeken vooral naar: productiemedewerkers, WTB-ingenieurs, Elektro-ingenieurs, metaalbewerkers, kwaliteitsmedewerkers, (onderhoud)monteurs, medewerkers Technische dienst, Systeem- en Netwerkbeheerders, ICT-programmeurs, Professionele verkopers (vooral in de techniek) en medewerkers in de logistiek (op alle niveaus).

Door “out-of-the-box” te denken, een groot en actief netwerk, een grote betrokkenheid bij werkzoekenden en werkgevers en een regionale aanpak kan door ons wél op efficiënte en zorgvuldige wijze de match gemaakt worden tussen Vacatures en Talenten. Kijk bij het zoeken en matchen van Talenten niet alleen naar kennis, maar vooral (ook) naar kunde, vaardigheden, competenties en persoonlijke eigenschappen. Met aanvullende opleidingen/trainingen en cursussen is kennis immers relatief snel op peil te brengen. De belangrijke match-criteria zijn vooral persoonsgebonden en niet altijd aan te leren. Een karakter is nauwelijks aan te passen. Iemand is nu eenmaal handig of onhandig. Selecteren en matchen op basis van deze criteria vormen een belangrijke basis bij het Talent-gericht ondernemen.

Binnenkort plaatsen we een artikel met het nut om hierbij de hulp van een Recruiter in te schakelen.

Op December 27, 2019